วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  อาเซียน Asean
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

หน้าหลัก   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  

  หน้า 1/ |«  «     »  »|   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559..
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน..
ประกาศผลการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย..
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์เสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเคนสลิง พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน..
ประกาศผลการประมูลซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเคนสลิง พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน..
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถขุดไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบ พร้้อมใบดัน จำนวน 1 คัน..
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560..
ประกาศสอบราคาเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด จำนวน 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม..
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารไทยทรงดำ จำนวน 2 หลัง ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย..
ประกาศผู้ซื้อแบบสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม จำนวน 1 โครงการแลโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อเหลี่ยม..
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ..
สอบราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล หมู่ 1 ตำบลทับคาง และโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ตำบลทับคาง รวมจำนวน 2 โครงการ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง จำนวน 4 รายการ..
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง จำนวน 4 รายการ..
ประมูลซื้อรถขุดดินไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบ พร้อมใบดัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)..
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์ ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง จำนวน 4 รายการ..
ยกเลิกประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)..
ประกาศตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง..
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง..
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน..
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสรางขยายไหล่ทางถนน คสล. สายบรรพตศิลคุณ หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย..
ประมาณการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายบรรพตศิลคุณ หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย ..
ประกาศสอบราครก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางรำไพ โถทอง ถึงแยกโรงสีข้างชุมชน SML หมู่ 2 ตำบลสระพัง..
ประกาสอบราคาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเก้าโค้งหน้าบ้านลุงโด่ง หมุ่ 5 ตำบลเขาย..
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ไปลำห้วยหลวง หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย..
ประกาศสอบราคาก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3 ตำบลทับคาง..
ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์..
ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการรปรับปรุงตลาดสดเทศบาล หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย..
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อแบบประมูลรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบ..