วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  อาเซียน Asean
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

หน้าหลัก   ประมวลภาพเทศบาล  
     
 
 
   1/3           
 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลากลางบ้านบ้านกล้วย ชุมชนบ้านกล้วยสร้างสรรค์ หมู่ 5 ตำบลบางเค็ม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  21/2/2562  จาก :  14.207.69.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา หมู่ 2 ตำบลสระพัง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/2/2562  จาก :  183.88.31.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ชุมชนบ้านสระพัง หมู่ 1 ตำบลสระพัง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  15/2/2562  จาก :  14.207.65.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาศาลเจ้าบ้านกลางนา ชุมชนบ้านกลางนา  หมู่ 5 ตำบลทับคาง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  14/2/2562  จาก :  183.88.31.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาข้างป้อมตำรวจ ชุมชนบ้านบนสันติสุข หมู่ 4 ตำบลทับคาง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  13/2/2562  จาก :  183.88.24.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านท่าหอย ชุมชนบ้านท่าหอย หมู่ 3 ตำบลทับคาง อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  12/2/2562  จาก :  183.88.31.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์บ้านหนองแหน  ชุมชนหนองแหนพัฒนา หมู่ 2 ตำบลทับคาง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  11/2/2562  จาก :  183.88.30.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลากลางบ้าน ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 6 ตำบลเขาย้อย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  7/2/2562  จาก :  125.27.233.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
 เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาต้นจันทร์ ชุมชนบ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  6/2/2562  จาก :  183.88.24.xxx 

 
  เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
 เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลเขาย้อย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  5/2/2562  จาก :  183.88.160.xxx