วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ด้านสวัสดิการและสังคม
  ประมวลภาพเทศบาล
  อาเซียน Asean
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยว / สินค้า OTOP/แผนที่ท่องเที่ยว
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

หน้าหลัก   ประมวลภาพเทศบาล  
     
 
 
   1/1          
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมโครงการฝึกอบรม “ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร” และร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” เทศบาลตำบลเขาย้อย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  27/6/2561  จาก :  125.26.43.xxx 

 
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/4/2561  จาก :  1.20.244.xxx 

 
  การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) คณะกรรมการประชาคมเมือง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  14/3/2561  จาก :  1.20.211.xxx 

 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานมีฐานกิจกรรมหลัก 4 Rs สำหรับเด็ก เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจังหวัดสะอาด ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย (13 ม.ค. 61)
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  9/2/2561  จาก :  1.20.211.xxx 

 
• กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี เทศบาลตำบลเขาย้อย
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี เทศบาลตำบลเขาย้อย ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกเทศมนตรี ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสุข ร่างกาย และจิตใจที่ดี มีความสามัคคีกัน จึงจัดกีฬาสัมพันธ์ ๔ สี และกองเชียร์ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม เรื่อง ๔ Rs คือ Reduce,Reuse,Recycle,Repair
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  10/1/2561  จาก :  101.109.88.xxx 

 
  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
เทศบาลตำบลเขาย้อยประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และพฤติมิชอบ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  14/12/2560  จาก :  180.180.196.xxx 

 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
 นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย และประชาชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณถนนเลียบคลองตาเม ม.3 ตำบลทับคาง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  17/5/2560  จาก :  182.52.161.xxx 

 
  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
เทศบาลตำบลเขาย้อย การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ตามคำสั่ง อำเภอเขาย้อย ที่ ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดพิธีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  29/10/2560  จาก :  182.52.161.xxx 

 
  กิจกรรมน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงถวายความอาลัย) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  29/10/2560  จาก :  1.4.219.xxx 

     Go To Top << Back      Next >>