วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองช่าง
  งานตรวจสอบภายใน
  ประมวลภาพเทศบาล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  อาเซียน Asean
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


 
 

 
 
 
 


 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 
 ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ประพฤมิชอบ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (21/5/2019)  
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประชาชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ประพฤมิชอบ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดห้วยหลวง
 

 
 โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิการปฎิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ (21/5/2019)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิการปฎิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดห้วยหลวง ในหลักสูตร อบรมวิชากฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล หัวข้อ"แบบไหนเรียกว่าละเมิด" หัวข้อ"วินัยร้ายกว่าที่คิด" หัวข้อ"พรบ.เทศบาลใหม่" โดย ปลัดเทศบาล และนิติกร เป็นวิทยากร "สัมมนาปัญหาในการทำงาน" และกิจกรรมกลุ่ม
 

 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 (21/5/2019)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดห้วยหลวง ในหลักสูตร อบรมอบรมปฏิบัติธรรม และฟังธรรมะบรรยาย อบรมวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ "Healthy & Herb" โดย วิทยากรจาก กศน.เขาย้อย อบรมวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ "Body & Mind " โดย วิทยากร อสม.ชุมชน กิจกรรมนันทนาการ บำเพ็ญประโยชน์ "พัฒนาวัด และสวนฉันเกิดในรัชกาลที่ 9" อบรมวิชาส่งเสริมคุณธรรม
 

 
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (14/5/2019)  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” โดยอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 

 
 "วันเทศบาล" และทำบุญศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย และจัดนิทรรศการ "๒๔ เมษายน วันเทศบาล" (24/4/2019)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย โดย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดพิธีทำบุญเนื่องใน "วันเทศบาล" และทำบุญศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย และจัดนิทรรศการ "๒๔ เมษายน วันเทศบาล" (24 เม.ย.62)
 

ดูทั้งหมด.. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย 
 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น  อ่านต่อ..
 

 
 การปฏิบัติการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ " สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562" ขอให้ท่านที่นำสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้มารับวัคซีนตามจุดชุมชนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป **โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย**  อ่านต่อ..
 

 
 กิจกรรมจิตอาสา 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเค็มทุกหมู่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  บริเวณสระทอง ม.1 ต. บางเค็ม ประธานพิธีโดย นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้  อ่านต่อ..
 

 
 วันเด็กแห่งชาติ 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประกวดระบายสีภาพ ประกวดคัดลายมือ และกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562  อ่านต่อ..
 

 
 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู๋ชุมชน 
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 
เทศบาลตำบลเขาย้อยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ประจำปี 2562 เพื่อให้การสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันกับผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการครอบครัวอบอุ่น 
กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่15 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย และอำเภอเขาย้อย ได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปี2562 เมื่อวันอังคารที 29 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุศิริชัย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 

ดูทั้งหมด.. 
 งานก่อสร้างถนน/ลงหินคลุก... 
 งานก่อสร้างสะพาน/ขุดลอกคู... 
 งานขยายเขตไฟฟ้า/ประปา... 
ดูทั้งหมด..  
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  มาตรฐานการให้บริการของเทศบาล
  หน่วยงานภาครัฐ

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน
  เพจเทศบาลตำบลเขาย้อย
  Facebook เทศบาลตำบลเขาย้อย