วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  ด้านสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานตรวจสอบภายใน
  ประมวลภาพเทศบาล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  อาเซียน Asean
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

 
 

 
 
 
 


 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 จิตอาสาพัฒนา โครงการอำเภอสามัคคีร่วมใจพัฒนา (21/12/2018)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยการนำของนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการอำเภอสามัคคีร่วมใจพัฒนา จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า ๕)
 

 
 เดินรณรงค์รวมพลัง สร้างเขาย้อย (11/12/2018)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยการนำของนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และตัวแทนภาคประชาชน จัดกิจกรรมรวมพลัง สร้างเขาย้อย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความร่วมมือ สร้างจิตสำนึก รวมถึงการรณรงค์ในภารกิจงานเทศบาล ประกอบด้วย การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การต่อต้านการทุจริต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3r การลดโลกร้อน การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก การต่อต้านยาเสพติด การลดอุบัติเหตุทางถนน
 

 
 พิธีมอบรางวัล การประกวดคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต (21/11/2018)  
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และมอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดคำขวัญ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเขาย้อย
 

 
 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21/11/2018)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยการนำของนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้" เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day) ณ ริมห้วยข้างโรงสีโพธิ์แก้ว ม.๒ ต.เขาย้อย
 

 
 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน (22/9/2018)
คณะกรรมการตัดสินประกวดคำขวัญ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประเภท ประชาชน และ ประเภท นักเรียน ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ในการนี้นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ได้กล่าวขอบคุณและมอบของสมนาคุณ แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 
 โครงการเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่ (30/8/2018)
เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมอบประเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้เสียสละ แก่เทศบาลตำบลเขาย้อย
 

 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร (27/6/2018)
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมโครงการฝึกอบรม “ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร” และร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” เทศบาลตำบลเขาย้อย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
 

  

ดูทั้งหมด.. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ดูทั้งหมด.. 
 
 โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย
 นางอรอนงค์  ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2560 ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผุู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น   อ่านต่อ..
 
 
 การประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "วันนี้ชนะระดับเขต ระดับประเทศคงไม่ไกล" และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด  ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นากยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นผู้รับมอบ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอท่ายาง 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านลาด 4.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง 5.รางวัลชมเชย  อ่านต่อ..
 
 
 กิจกรรม Big Cleaning Day เขาย้อยสะอาด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เขาย้อยสะอาด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเขาย้อยให้การต้อนรับในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี  อ่านต่อ..
 
ดูทั้งหมด.. 
 
 
 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ขอเชิญร่วมประกวดประดิษฐ์ กระทงประเภทสวยงาม และกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ รายละเอียดด้านล่างค่ะ   อ่านต่อ..
 

 
 วันปิยมหาราช
 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 61)  อ่านต่อ..
 

 
 มิ่งขวัญชาวไทย เทิดไท้สมเด็จพระแม่เจ้า
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  จัดงาน “มิ่งขวัญชาวไทย  เทิดไท้สมเด็จพระแม่เจ้า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  มาตรฐานการให้บริการของเทศบาล
  หน่วยงานภาครัฐ

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน
  เพจเทศบาลตำบลเขาย้อย
  Facebook เทศบาลตำบลเขาย้อย