วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  อาเซียน Asean
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

 
 

 
 
 
 


 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 ประกาศ เรื่อง การแสดงความคิดเห็นกรณีเทศบาลตำบลเขาย้อยยกร่างเทศบัญญัติ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย (20/3/2019)  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาย้อย เรื่อง การแสดงความคิดเห็นกรณีเทศบาลตำบลเขาย้อยยกร่างเทศบัญญัติ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 141 ประเภท 2.ตลาด 3.การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสียเรื่องดังกล่าวได้ศึกษาทำความเข้าใจรวมทั้งตรวจสอบและร่วมเสนอความคิดเห็นความต้องการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้  อ่านต่อ..
 

 
 เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (26/2/2019)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ศาลาด่าน ชุมชนบางเค็มพัฒนา หมู่ 4 ตำบลบางเค็ม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  อ่านต่อ..
 

 
 เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (25/2/2019)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลากลางบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  อ่านต่อ..
 

 
 นายอำเภอตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเขาย้อย (1/2/2019)  
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลทั่วไปและสภาพปัญหา ของเทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
 

 
 โครงการดำรงธรรมเคลื่อนที่ เทศบาลเคลื่อนที่ และจิตอาสาทำความดี (1/2/2019)  
กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย และอำเภอเขาย้อย จัดโครงการดำรงธรรมเคลื่อนที่ โครงการเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่ และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุศิริชัย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 👉รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) 👉ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ฟรี! (หน่วยแพทย์ ของ มทบ.15) 👉ให้บริการประชาชน ฟรี! (ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สอนอาชีพ) 👉กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น
 

 
 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ (1/2/2019)  
 เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดอบรม " โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ เทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปี 2562 " ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

 
 จิตอาสาพัฒนา โครงการอำเภอสามัคคีร่วมใจพัฒนา (21/12/2018)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยการนำของนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการอำเภอสามัคคีร่วมใจพัฒนา จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า ๕)
 

 
 เดินรณรงค์รวมพลัง สร้างเขาย้อย (11/12/2018)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยการนำของนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และตัวแทนภาคประชาชน จัดกิจกรรมรวมพลัง สร้างเขาย้อย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความร่วมมือ สร้างจิตสำนึก รวมถึงการรณรงค์ในภารกิจงานเทศบาล ประกอบด้วย การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การต่อต้านการทุจริต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3r การลดโลกร้อน การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก การต่อต้านยาเสพติด การลดอุบัติเหตุทางถนน
 

ดูทั้งหมด.. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย 
 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น  อ่านต่อ..
 

 
 การปฏิบัติการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ " สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562" ขอให้ท่านที่นำสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้มารับวัคซีนตามจุดชุมชนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป **โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย**  อ่านต่อ..
 

 
 กิจกรรมจิตอาสา 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเค็มทุกหมู่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  บริเวณสระทอง ม.1 ต. บางเค็ม ประธานพิธีโดย นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้  อ่านต่อ..
 

 
 วันเด็กแห่งชาติ 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประกวดระบายสีภาพ ประกวดคัดลายมือ และกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562  อ่านต่อ..
 

 
 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู๋ชุมชน 
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 
เทศบาลตำบลเขาย้อยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ประจำปี 2562 เพื่อให้การสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันกับผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการครอบครัวอบอุ่น 
กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่15 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย และอำเภอเขาย้อย ได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปี2562 เมื่อวันอังคารที 29 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุศิริชัย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 

ดูทั้งหมด.. 
 งานก่อสร้างถนน/ลงหินคลุก... 
 งานก่อสร้างสะพาน/ขุดลอกคู... 
 งานขยายเขตไฟฟ้า/ประปา... 
ดูทั้งหมด..  
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  มาตรฐานการให้บริการของเทศบาล
  หน่วยงานภาครัฐ

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน
  เพจเทศบาลตำบลเขาย้อย
  Facebook เทศบาลตำบลเขาย้อย